Βλάβες ύδρευσης ανα την Ελλάδα


Αττική  ΕΥΔΑΠ  1022 
Θεσσαλονίκη   ΕΥΑΘ  2310 966600 
Πάτρα ΔΕΥΑΠ  2610 366100
Ιωάννινα ΔΕΥΔΙ  26510 54500 
Λάρισα  ΔΕΥΑΛ  2410 687000 
Βόλος ΔΕΥΑΜΒ  24210 75127 
Καλαμάτα ΔΕΥΑΚ  27210 63158 
Καβάλα  ΔΕΥΑΚ  2510 451451 


Καιρός

Linkwise_celestino