Αγιος Παύλος - Νομαρχιακό Νοσοκομείο

Αγιος Παύλος - Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
Εθν.Αντίστασης 161, 55134 Θεσσαλονίκη
2313 304400

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino