Αγιος Παύλος - Νομαρχιακό Νοσοκομείο

Αγιος Παύλος - Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
Εθν.Αντίστασης 161, 55134 Θεσσαλονίκη
2313 304400

Καιρός

Linkwise_celestino