424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
Γρηγορίου Λαμπράκη 5, 564 29 Θεσσαλονίκη
2310 381000

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino