424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
Γρηγορίου Λαμπράκη 5, 564 29 Θεσσαλονίκη
2310 381000

Καιρός

Linkwise_celestino